מאגרי אשר - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ

תיאור האגודה:

אגודת מאגרי אשר נוסדה כחברת בת של המועצה האזורית מטה אשר במטרה לשמש כזרוע הביצועית של המועצה לטיפול בכל נושא המים והביוב של המועצה.
בראשית שנות ה- 2000 החלה האגודה את פעילותה המעשית כיזם מוכר ע"י רשות (נציבות לשעבר) המים, להקמת מערכת השבת קולחים לכל אזור מטה אשר והסביבה (גליל מערבי).
בספטמבר 2007 נחתם הסכם עם מילואות לרכישת 49% מזכויות הבעלות באגודה.

מבנה משפטי נוכחי של האגודה:  100% בבעלות מלאה מילואות.


מוסדות האגודה:

הנהלת האגודה:
יו"ר האגודה: אלון אריאל
חברי הנהלה: אלון אריאל, ינון לפיד, מייקל מנסקי ,ערן אוליאל, אולי שרון, דני סולנה, רויטל וקנין, עידן רז, חגי ארזי, שיר היימן קאופמן.
משקיף: אילן שחף  
נציגי מילואות: דנה שלזינגר, צור שמיר, רמי רז

מנכ"ל:
אייל סהר. משרד במילואות 7383868 - 050

מנהל תיפעול:
ערן שפריר. משרד במילואות 6049911 – 052

מפעיל בשטח:
גדעון דוכס. 6049933 – 052

מפעיל בשטח:
גיא גרוס 052-2361099, ערן קולקופסקי  052-5504021

הנהלת חשבונות: 
משרד במילואות -טל: 04-9853290, פקס: 04-9853268

מזכירות: במילואות – מיכל- 9853102 – 04.
פקס במילואות 1534-9917569 
.

פעילות האגודה:

החל משנת 2000 הקימה האגודה וממשיכה להקים עד היום מערכת השבת קולחים לכל שטחי החקלאות באזור מטה אשר. המערכת משתרעת כיום משטחי זבולון הצפוניים  בדרום ועד מטעי אדמית בצפון.
מפעל ההשבה מבוסס על מפעל צפוני על בסיס מט"ש נהריה, שלומי וגעתון המסוגל לספק כ- 9 מיליון קוב קולחים באיכות שניונית. השטחים המושקים ממפעל זה משתרעים מחניתה בצפון ועד שטחי עברון.
מפעל דרומי המבוסס על מט"ש עכו ומספק כ- 10 מיליון קוב באיכות קולחים שניונית. שטחי מפעל זה משתרעים משטחי עברון בצפון ועד שטחי זבולון בדרום.
המפעל הצפוני והדרומי מחוברים ביניהם כך שניתן לנייד קולחים מהצפון לדרום ולהיפך.
המפעל כולו מתוכנן לספק כ- 18 עד 20 מליון קוב עבור השקיה חקלאית.
האגודה פועלת לשמירה על איכות הקולחים, דואגת לאספקה סדירה של בקשות הצרכנים לקולחים, ממשיכה בפיתוח המפעל ע"י הנחת קווי צנרת לחיבור הצרכנים, שיקום מאגרים ישנים והרחבת מערכת אספקת קולחים לישובי גוש זבולון.

כל צרכני הקולחים מחוייבים בחתימה על הסכם אספקת קולחים ובהתחייבות לביצוע המרות מים על פי דרישות רשות המים וזאת כתנאי להצטרפותם כצרכנים פעילים ב"מאגרי אשר".

האגודה מבצעת בדיקות איכות לטיב הקולחים במתקנים השונים. לקבלת תוצאות הבדיקות – לחץ כאן.
 


מאגרי אשר

משרדי ההנהלה מילואות: ד.נ אשרת 1032900
location2, location, map, marker, pin
טלפון: 9853102- 04
phone2, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 04-9853268
print2, print, printer
 ישיר  9853127–04
phone6, phone, contact, telephone, support, call