מאגרי אשר - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ

תיאור האגודה:

אגודת מאגרי אשר נוסדה כחברת בת של המועצה האזורית מטה אשר במטרה לשמש כזרוע הביצועית של המועצה לטיפול בכל נושא המים והביוב של המועצה.
בראשית שנות ה- 2000 החלה האגודה את פעילותה המעשית כיזם מוכר ע"י רשות (נציבות לשעבר) המים, להקמת מערכת השבת קולחים לכל אזור מטה אשר והסביבה (גליל מערבי).
בספטמבר 2007 נחתם הסכם עם מילואות לרכישת 49% מזכויות הבעלות באגודה.

מבנה משפטי נוכחי של האגודה:  100% בבעלות מלאה מילואות.


מוסדות האגודה:

הנהלת האגודה:
און ברזילי (יו"ר האגודה),
חברי הנהלה: גלברד דוד, אילן אלעד, בר יאיר, שרה אייל, תמיר רז, עידו אדן, אביעד פינקלשטיין, איתן עציון .

משקיפה: בת שבע אלקיים.

דנה שלזינגר, צור שמיר, רמי רז – נציגי מילואות.

מנכ"ל: אייל סהר. משרד במילואות 7383868 - 050.

מנהל תיפעול: ערן שפריר. משרד במילואות 6049911 – 052.

מפעיל בשטח: גדעון דוכס. 6049933 – 052.

מפעיל בשטח: גיא גרוס 052-2361099

הנהלת חשבונות: לוסט בן אילוז. משרד במועצה – 9879690- 04.
משרד במילואות -טל: 04-9853290, פקס: 04-9853268

מזכירות: במילואות – מיכל- 9853102 – 04. 
פקס במילואות 1534-9917569 ,
פקס במועצה – 9879700 - 04.

פעילות האגודה:

החל משנת 2000 הקימה האגודה וממשיכה להקים עד היום מערכת השבת קולחים לכל שטחי החקלאות באזור מטה אשר. המערכת משתרעת כיום משטחי זבולון הצפוניים  בדרום ועד מטעי אדמית בצפון.
מפעל ההשבה מבוסס על מפעל צפוני על בסיס מט"ש נהריה, שלומי וגעתון המסוגל לספק כ- 9 מיליון קוב קולחים באיכות שניונית. השטחים המושקים ממפעל זה משתרעים מחניתה בצפון ועד שטחי עברון.
מפעל דרומי המבוסס על מט"ש עכו ומספק כ- 10 מיליון קוב באיכות קולחים שניונית. שטחי מפעל זה משתרעים משטחי עברון בצפון ועד שטחי זבולון בדרום.
המפעל הצפוני והדרומי מחוברים ביניהם כך שניתן לנייד קולחים מהצפון לדרום ולהיפך.
המפעל כולו מתוכנן לספק כ- 18 עד 20 מליון קוב עבור השקיה חקלאית.
האגודה פועלת לשמירה על איכות הקולחים, דואגת לאספקה סדירה של בקשות הצרכנים לקולחים, ממשיכה בפיתוח המפעל ע"י הנחת קווי צנרת לחיבור הצרכנים, שיקום מאגרים ישנים והרחבת מערכת אספקת קולחים לישובי גוש זבולון.

כל צרכני הקולחים מחוייבים בחתימה על הסכם אספקת קולחים ובהתחייבות לביצוע המרות מים על פי דרישות רשות המים וזאת כתנאי להצטרפותם כצרכנים פעילים ב"מאגרי אשר".

האגודה מבצעת בדיקות איכות לטיב הקולחים במתקנים השונים. לקבלת תוצאות הבדיקות – לחץ כאן.
 


מאגרי אשר

משרדי ההנהלה מילואות: ד.נ אשרת 25201
location2, location, map, marker, pin
טלפון: 9853102- 04
phone2, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 04-9853268
print2, print, printer
 ישיר  9853127–04
phone6, phone, contact, telephone, support, call